Kráľ Kambodže u nás na návšteve

Kráľ Kambodže Norodom Sihamoni prijal pozvanie a prišiel na návštevu MAGNA centra pre HIV/AIDS deti v Phnom Penh. Čakalo ho 236 HIV/AIDS detí, ktorým MAGNA poskytuje zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Každé dieťa dostalo darček a s kráľom sa zvítalo. Návšteva pomohla aj k lepšej akceptácii ľudí žijúcich s vírusom HIV v Kambodži, keďže návštevu vysielala hlavná kambodžská televízia.