Martin Bandžák a Sir Nicolas Winton sa stretli v Prahe

Martin Bandžak a Sir Nicolas Winton sa stretli v Prahe na celosvetovej premiére filmu Mateja Mináča "Nickyho rodina".

Zakladatelia organizácie Magna Deti v núdzi (MAGNA), Martin Bandžák a Denisa Augustínová spolupracovali na dokumentárnom filme Mateja Mináča "Nickyho rodina", ktorého záver sa odohráva v Kambodži, kde organizácia MAGNA už 10 rokov zachraňuje deti pred HIV/AIDS. Ich práca bola ocenená režisérom filmu Matejom Mináčom, ktorý ich nazval "noví Wintonovia" a aj samotným Nicolasom Wintonom.

Sir Nicholas George Winton je britský filantrop, ktorý v roku 1939 zorganizoval transport 669, prevažne židovských, detí z vtedajšieho predvojnového  Česko-slovenska a zachránil ich tak pred istou smrťou. Od roku 2012 je patrónom projektu ZACHRÁŇ DIEŤA v Kambodži.