Deti okrem liečby dostávajú aj vzdelanie

Deťom v projekte okrem život zachraňujúcej ARV liečby zabezpečujeme aj vzdelanie. Množstvo z nich nikdy alebo len krátko navštevovalo školu, keďze ich zdravotný stav a obrovská stigma voči HIV/AIDS ľuďom im to nedovolila. MAGNA pre 100 takýchto detí zriadila vzdelávacie centrum.