Pacientov navštevujeme aj doma

V rámci MAGNA HIV/AIDS projektov pre našich pacientov okrem zdravotných prehliadok v nemocnici zabezpečujeme aj návštevu u nich doma. MAGNA zdravotná sestra práve na návšetve u pacientky z projektu na zastavenie prenosu vírusu z matky na dieťa v provincii Kandal. Počas týchto návštev kontrolujeme stav pacienta, správne užívanie a zásobu liekov pacienta.